IX.1. TEORIE EWOLUCJI I POWSTANIA CZŁOWIEKA.

Zobacz rozdział III o krytyce tych teorii.

IX.1.a) Kreacjonizm i inne teorie religijne. 

Wspomniałam kreacjonizm i inne teorie religijne, ponieważ są one właściwie teoriami ewolucji i powstania człowieka, oraz wielu ludzi zgadza się z nimi w ten czy inny sposób. Ale jest jasne, że są to teorie naukowe.

IX.1.b) Inteligentny projekt.

Ruch inteligentnego projektu rozwijał się we wczesnych latach 90, chociaż założenia są znacznie starsze. Inteligentny projekt sugeruje istnienie  ewolucji skończonej lub teleologicznej, i w konsekwencji, że teorie mutacji losowych i selekcji naturalnej nie będą dłużej stanowić głównych elementów ewolucji. Jednakże, pokazanie ewolucji teleologicznej nie będzie sugerować, że wszystkie aspekty popierane przez ten ruch inteligentnego projektu będą poprawne, mając na uwadze ich amplitudę i heterogeniczność.

W każdym razie, inteligentny projekt jest próbą zbliżenia się do nauki z religijnego punktu widzenia. Wg. mnie, GTCEL zbliża się do metafizycznego punktu widzenia, ale pozostaje cały czas w styczności z obszarem metody naukowej.