VI.b) Inne badania genetyczne nad chorobami ludzkimi lub dolegliwościami.

Trzeba koniecznie zaznaczyć, że hipoteza weryfikacji otrzymanej informacji genetycznej może być przypuszczana w formie negatywnej i przyczynić się do ponownego sformułowania modelu, aby być w stanie wykonać badanie empiryczne z nowymi pracami genetycznymi. Oba założenia składają się z tych samych naukowych teorii ewolucji i zajęłyby miejsce jednoczesnych form dla różnych zdolności. Także, obecność schorzenia człowieka lub dolegliwości lub innej genetycznego znamienia mogłaby sprzyjać projektów różnych prac genetycznych do badania empirycznego, biorąc pod uwagą znaczenie genetyki Mendla.

Sposób sprawdzania informacji genetycznej (VGI) nie jest stosowany

Nie będzie zaskakującym, że cechy zdolności związanej z językiem, czyli cecha przyznawania się do błędów i funkcjonalność były konsekwencją tej samej informacji genetycznej, ale przy założeniu nie zewnętrznej weryfikacji.

Innymi słowami, nasz mózg mógłby się rozwijać dla zdolności języka z informacją obu przodków, nie wymagając potwierdzenia pomiędzy nimi obojgiem. Coś podobnego mogłoby się wydarzyć z udziałem intuicji, która czasami jest znana z tego, że jest bardzo silna, ale nie można być tego pewnym.

Logicznie, potencjały potomków będą wyższe kiedy weryfikacja informacji genetycznej nie jest wymagana niż wtedy kiedy jest.