V.2. Teoria naukowa.

TTa teoria ewolucji może być sklasyfikowana z różnych punktów widzenia:

  • Teoria filozoficzna a teoria naukowa.

Każda teoria naukowa posiada jakiś filozoficzny substrat. W tym przypadku, część filozoficzna jest przedstawiona  wyraźnie za pomocą argumentu teleologicznego, a jej strona naukowa jest także dobrze zdefiniowana, ponieważ pewne modele do uprawomocnienia poprzez zastosowanie tej metody naukowej są zaproponowane.

  • Teoria ortogenetyczna i teleologiczna.

Teoria teleologiczna, ponieważ przypisuje ewolucji skończoność, co powoduje poszerzenie sfery wolności, a jako teoria ortogenetyczna uznaje czynniki wewnętrzne. Jest mi znany ten postulat filozoficzny w chwili kiedy formułuję tę teorię, ale te cechy są ważne, ładnie brzmią i mogą być bardzo pewne. Niemniej jednak, z naukowego punktu widzenia argument teleologiczny jest nieistotny jeżeli celem ewolucji jest poszerzenie wolności czy nie.

  • Generalna.

Ta naukowa teoria ewolucji życia nigdy nie przeczy ustalonym teoriom. Całkiem przeciwnie, te teorie tworzą część generalnej teorii poprzez punkt trzeci, jako poszczególne przypadki, jako konsekwencja różnych warunków ewolucji.

W najwyższych procesach ewolucyjnych, modyfikacje genetyczne pojawiają się raczej z powodu wpływów środowiska, elementów losowych, procesów prób i błędów, zmian już zweryfikowanych oraz selekcji naturalnej i płciowej, które będą obecne jak również wymian od przodków.

  • Jednocześnie, teoria ciągła i rewolucja naukowa.

Ciągła, ponieważ jej postulaty zawierają założenia wcześniejszych naukowych teorii ewolucji, zwłaszcza teorii Lamarcka i prawa Mendla.

Sugeruje rewolucję naukową, ponieważ ta nowa teoria naukowa zakłada zmianę jakościową w koncepcji ewolucji życia i każdego systemu impulsu witalnego.
  • Intuicyjne i związane z systemami złożonymi.

Propozycja metody naukowej aby uprawomocnić te postulaty jest metodą hipotetyczno-dedukcyjną lub metodą zalegalizowania hipotez. Ta metoda jest używana typowo przez teorie naukowe, które modyfikują poprzednie teorie związane z systemami złożonymi, a intuicja jest dużym źródłem ich sugestii.

  • Metodologiczna.

Dla rozwoju tej teorii zastosowano metodykę, która może nie jest nowa, ale zgodna z teorią ewolucji, zwłaszcza z tymi złożonymi systemami posiadającymi impuls witalny.

  • Wielodyscyplinarna.

Jak każda teoria ewolucji, ta ma wpływ na szeroki zakres innych nauk / dyscyplin. Ponadto, aby uprawomocnić tę teorię będzie konieczne zastosowanie wiedzy z różnych dyscyplin.

  • Prowizoryczna.

Mając na uwadze, że ta teoria nie została jeszcze udowodniona (zobacz Badanie nad IDI), to jest ona uważana za tymczasową. Warto nadmienić, że teoria selekcji naturalnej Darwina nigdy nie została udowodniona i była unowocześniana cały czas.