IV.3. Wariacja genowa a ekspresja genowa.

Te pojęcia są bardzo do siebie podobne i mogą być używane zamiennie jako synonimy, ale zazwyczaj stosowałam je w związku z pewnymi konkretnymi cechami mówiąc o genetyce ewolucyjnej. Zazwyczaj, mam tu na myśli geny ludzkie i ekspresję genu ludzkiego, ale uważam, że te pojęcia są ważne przynajmniej dla każdego życia z obecnym zróżnicowaniem płciowym.

Związki \ relacje instrumentalne i funkcjonalne pomiędzy makro- a mikrobiologią oraz pomiędzy genotypem a allelami ich ekspresją genetyczną lub fenotypem.

Uwaga! nie wszystkie metody lub inne techniki są możliwe.

IV.3.a) Procedury, metody, procesy i mechanizmy.

 • Procedura i metoda. Te dwa pojęcia są prawie takie same w genetyce ewolucyjnej. Pierwsze z nich (czyli procedura) może zawierać kilka metod. Na przykład, zróżnicowanie płciowe, weryfikacja informacji genetycznej, oraz selekcja naturalna mogą być scharakteryzowane jako procedury, metody a nawet jako mechanizm w genetyce ewolucyjnej.Zazwyczaj, procedury i metody są związane z pojęciami lub koncepcjami niematerialnymi.
 • Proces(y). Mogą być opisane jako grupa czynności o wspólnym końcu.
 • Mechanizm. Proces lub czynność pojedyncza \jednostkowa o nagłym końcu lub celu.

IV.3.b) Pojęcia związane z modyfikacją genów i ekspresją genową.

 • PROCEDURY I METODY.
  • Kontrola / sprawdzanie i błąd w ekspresji genowej.
  • Selekcja naturalna.
  • Gruntowna kontrola ekspresji genowej.
  • Połowiczna / częściowa kontrola ekspresji genowej.
  • Pierwszorzędne zróżnicowanie płciowe lub endogamiczne zróżnicowanie płciowe.
  • Zróżnicowanie płciowe.
  • Weryfikacja zewnętrzna informacji genetycznej lub jej funkcjonalność (VGI).
  • Kopia bezpieczeństwa lub archiwum informacji genetycznej.
 • PROCESY.
  • Tworzenie i projektowanie modyfikacji genetycznych. (badanie genetyczne na poziomie komórkowym).
  • Początkowy rozwój nowej istoty żywej.
  • Wzrastanie istoty żywej.
  • Wybór partnera lub selekcja płciowa.
  • Poszczególne czynności istot żywych. (teoria Lamarcka).
 • MECHANIZMY.
  • Warunki operacyjne informacji genetycznej.
  • Tworzenie operacji losowych.
  • Konkretna czynność procesu podejmowania decyzji.