IV. EWOLUCJA A EWOLUCJA CZŁOWIEKA.

IV.1. Cele ewolucji.

IV.1.a) Gwarancja i bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo wykonalności modyfikacji genetycznych wcielonych / zarejestrowanych nie zawsze jest konieczne. Czasami wystarczy wysoki stopień pewności. Jednakże, jeśli modyfikacja genetyczna ma wpływ na jedną ze złożonych funkcji witalnych nowej istoty, zamiar może być dokonany tylko z zachowaniem bezwzględnego bezpieczeństwa.

Istnieją różne rozwiązania tego problemu. Jednym z nich może być przekazanie zmodyfikowanej informacji genetycznej i kopii niezmodyfikowanej informacji genetycznej. Innym rozwiązaniem może być naśladowanie zachowania systemu zgodnie z jego nowymi parametrami i łącznikami.

Metoda naśladownictwa ma swoje ograniczenia. W bardzo złożonych funkcjach, takich jak genom ludzki, naśladowanie wszystkich możliwości jest niewykonalne, gdyż mogą one dążyć do nieskończoności.

Trzecie rozwiązanie, uzupełniające i mające większy wpływ niż poprzednie, dopuszcza naturze decydowanie, w każdym przypadku, które z dwóch źródeł genetycznych powinna użyć lub jak wykorzystać maksymalnie tego podwójnego źródła informacji genetycznej  w zróżnicowaniu płciowym.

Istotnie, zróżnicowanie na płci dopuszcza istnienie dwóch różnych źródeł informacji genetycznej.  Podstawową zaletą tego faktu jest możliwość weryfikacji informacji genetycznej, kiedy konieczne jest uniknięcie błędów. Można tego dokonać, również w procesie ewolucji człowieka, poprzez porównywanie lub filtrowanie tych dwóch źródeł.

Centralny aspekt nie dotyczy jednak konkretnego mechanizmu, jaki stosuje natura do przeprowadzenia analizy i porównania informacji genetycznej tych dwóch źródeł genetycznych, ale pojęcie rdzennej / ogólnej użyteczności tej metody, którą nazwiemy metodą Weryfikacji Informacji Genetycznej (po angielsku: VGI).

Zobaczmy kilka przykładów:

 • Komputerowe statki kosmiczne.

  Błędy/zakłócenia w statkach kosmicznych lub innych kosztownych maszynach mogą przyczynić się do wysokich kosztów materialnych i osobistych. Dlatego, będziemy dążyć do przekonania, że, jeśli to tylko możliwe, żaden błąd nie wystąpi.

  Jeśli, wykonując skomplikowane obliczenia komputerowe użyliśmy trzech takich samych komputerów, to możemy potwierdzić wyniki tych operacji i być pewnym, że są one poprawne. W przypadku mało prawdopodobnym, ale jednak, gdyby jeden z komputerów zawiódł, moglibyśmy uzyskać te same wyniki z pozostałych dwóch komputerów. Już bardziej mało prawdopodobna sytuacja zdarzyłaby się, gdyby oba komputery zawiodły jednocześnie i każdy z tego samego powodu.

  Właśnie uzyskaliśmy weryfikację informacji pomiędzy trzema źródłami. Jednakże, przyroda do tej pory posiada tylko dwie płci, jak na razie.

 • Skomplikowane obliczenia.

Przykładem na dwa źródła inteligencji może być zapytanie się dwojga ludzi o wynik względnie skomplikowanego obliczenia lub podania dokładnej daty jakiegoś wydarzenia.

Jeżeli dwoje ludzi podaje tą samą liczbę lub datę, to możemy być pewni, że oboje odpowiedzieli dobrze, ponieważ popełnienie tego samego błędu jest trudniejsze do wykonania, chociaż ludzie łatwo mylą się w odpowiedzi na złożone pytania. Oczywiście, że w przypadkach niezgodności musi być obecna jakaś alternatywa, aby wybrać konkretną odpowiedź.
 • Sieci neuronowe.

  Powyżej w przykładzie o trzech komputerach, omówione zostało zróżnicowanie płci w ewolucji człowieka na dwie płcie. Teraz przejdziemy do przypuszczenia, że natura wykorzystuje dla pewnych funkcji w ewolucji człowieka dwóch milionów niewielkich komputerów lub neuronów, z których połowa została wyposażona w informację genetyczną przodka, a pozostała reszta w informację genetyczną drugiego przodka.

  Przy pomocy tej konfiguracji możemy zastosować metodę VGI lub pracować bez tej metody. Na przykład  proces poznawczy człowieka mógłby decydować na bazie pierwszych stu tysięcy odpowiedzi. Jest możliwe, że operacje mózgowe odpowiadają w kilku przypadkach projektowi naszego przykładu ewolucji człowieka.

  Ten ostatni przykład przedstawia wiele korzyści \ zalet jeśli chodzi o selekcję czystą jednego lub innego dziedziczonego kodu genetycznego. Po pierwsze, pozwala nam ona na wykorzystania dwóch serii informacji genetycznej. Po drugie, ta sama grup[a komórek, używam tutaj pojęcia „komórki” ze względu na jasność wyjaśnienia, służy różnym funkcjom poznawczym, nawet funkcjom poznawczym różnej natury.

  Właściwie w ewolucji człowieka, to jest jak operacyjność / operowalność informacji genetycznej obu przodków zmieniana w zależności od różnych filtrów lub zastosowanych warunków, pozostawiając w tym samym czasie cały potencjał.

  Mechanizm przeprowadzania metody VGI może sprowadzać się do prostej czynności potwierdzenia czy oba „geny” lub funkcjonalny kod genetyczny produkują to samo białko czy też nie.

Następnie, zróżnicowanie płciowe jawi się jako konieczność w przyrodzie, gdy mierzymy się z pewnym stopniem złożoności w rozwoju istot żywych.

Uznając ważność metody VGI i zróżnicowania płciowego, istotność świadomych i nie świadomych mechanizmów w selekcji płci nie wyda się zaskakująca.

Jak na razie, metoda VGI będzie zastosowana zakładając zgodność / kompatybilność różnych filtrów lub warunków procesów poznawczych i, w konsekwencji, potencjał maksymalny dwóch źródeł genetycznych.

Po pierwsze, będzie łatwiej utrzymać wskazaną elastyczność operacyjną w cechach związanych ze ciągłymi zmiennymi niż z dyskretnymi zmiennymi. Pamiętajmy o tym, że w genetyce, to co zazwyczaj identyfikujemy jako „cechę”,  oznaczać będzie często grupę cech złożonych. Dzieje się tak z powodu różnych skal w jakich na ogół się poruszamy, mianowicie makroskopowych i mikroskopowych. Na przykład, wysokość budynku, czyli ciągła zmienna, zależy od wielu czynników, takich jak: głębokość i powierzchnia cementu, rodzaj terenu, jakość zastosowanych materiałów, itd.

Na kolejnej stronie przedstawiono więcej przykładów, aby pojąć w pełni istotę metody VGI.