II. KONCEPCJA ŻYCIA, ŻYCIA I SYSTEMÓW IMPULSÓW WITALNYCH.

II.1. Definicja biologicznej ewolucji życia.

II.1.a) Biologiczna ewolucja jako wewnętrzna dynamika czy percepcja zmian zewnętrznych.

Pojęcie – ewolucja biologiczna – jest dosyć niejasne, zwłaszcza, kiedy mówimy o celu napędzającym życie. Istotna zasada tej definicji ewolucji i życia mówi, że zmiany zasugerowane prze ewolucję biologiczną są wewnętrzne lub tylko zewnętrzne.

Źródłem problemu jest zamysł, że wewnętrzne modyfikacje genetyczne są przypadkowe, zatem prawdziwa ewolucja genetyczna jest tylko zewnętrzna i zachodzi w wyniku eliminacji zmian nieefektywnych. Ta teoria jest nie tylko błędna i nie poparta dowodami, ale zmienia definicję ewolucji i koncepcję życia.

Jest tylko jedna zrozumiała koncepcja życia i odnosi się ona do zmian w organizmach żywych lub nieożywionych. Inny problem staje się pytanie czy są to zmiany stałe czy też nie.

II.1.b) Krótko- i długo-terminowa ewolucja życia.

Aspekt krótko- i długo-terminowej ewolucji jest związany ze zmianą definicji samej ewolucji. Teoria selekcji naturalnej przebiega w dłuższym czasie, zatem wyeliminowano ewolucję biologiczną przebiegającą w czasie krótkim.

Następny podpunkt ukazuje postrzeganie zmian w zmiennej z szybkim wzrostem. Na dłuższą metę, percepcja tych zmian zanika całkowicie w pierwszej połowie cyklu.

Krótkoterminowe i długoterminowe Porównanie wykładniczy wzrost