I. NAUKI I EWOLUCJA

I.1. Filozofia ewolucja

Teoria ewolucji, GTCEL, czyli Generalna Teoria Uwarunkowanej Ewolucji Życia, rozważa z jednej strony przyczynę zmian w informacji genetycznej DNA, a z drugiej strony formę, w jakiej te zmiany genetyczne są przekazywane następnym pokoleniom. Jej założenia są bliższe teoriom Lamarcka i Mendla, niż teorii ewolucji Darwina.

To nowe podejście do ewolucji jest głównie rozważane poprzez analizę celów życia i ich logicznych wymagań.

Kręcone schody
Kręcone schody

Nowy zasadniczy rozwój w genetyce traktuje pojęcie ewolucji jako wewnętrzny mechanizm ulepszania istot żywych, który jest przekazywany potomkom i który, biorąc pod uwagę skomplikowane aspekty omawianego problemu, stosuje wiele systemów, metod lub procedur w zależności od danego przypadku opartego na jego szczególnych warunkach.

Wynikiem tej ewolucji jest związek implikacji, które, według mnie, przedstawiają rewolucyjne aspekty w dziedzinie nauki.